ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเก็บค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ต.ค. 2563
2 ประกาศขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ก.ย. 2563
3 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ส.ค. 2563
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ส.ค. 2563
5 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ค. 2563
7 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.ค. 2563
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ก.ค. 2563
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.ค. 2563
10 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20